Norsk - NORSK
VELG LAND
 

Åpenhet


Vi i AbbVie samarbeider med helsepersonell og helseorganisasjoner for å bidra til at pasientene får optimal behandling.

Vi mener at samhandling med helsepersonell og helseorganisasjoner kan gi bedre pasientbehandling. AbbVie ønsker å være åpne om våre interaksjoner med helsepersonell og organisasjoner.

I 2016, som en del av initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), vil AbbVie publisere alle betalinger utført i løpet av 2015 til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner som har samtykket til dette. 

For mer detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code: http://transparency.efpia.eu/

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på følgende nettside: http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2016/05/Brosjyre-til-helsepersonell-om-EFPIA-Disclosure-Code.pdf 

Publisering av betalinger fra AbbVie til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner for 2015 vil være tilgjengelig fra 30. juni 2016 på vår nettside.

ENGLISH;
We believe that interactions with healthcare professionals and healthcare organizations add value to patient care. We are open and transparent about our interactions in order to increase the visibility of relationships between healthcare professionals, healthcare organizations and Abbvie and build the trust of the public.

In 2016, as part of the initiative by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)  to drive transparency of interactions between healthcare professionals, healthcare organizations and pharmaceutical companies, AbbVie will disclose all payments during 2015 to Norwegian healthcare professionals and healthcare institutions that have been consented for disclosure.

The following website provides detailed information about the transparency initiative described in the EFPIA Disclosure Code: http://transparency.efpia.eu/

You can also find more information about the implementation of the EFPIA initiative in Norway on the following website: http://www.lmi.no/helsepersonell/informasjon-til-helsepersonell/2014/12/brosjyre-til-helsepersonell-om-efpia-disclosure-code

AbbVie Norway EFPIA Report

AbbVie Norway Supporting Documentation

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?