Skip to main content

Ansvarsfull forretningsdrift

Vi jobber for å sikre bærekraftig vekst

God forretningskultur

Vi stiller høye krav til oss selv og våre leverandører når det gjelder god etisk og juridisk forretningsdrift. 

God forretningsskikk

Våre retningslinjer for god forretningsskikk (pdf) beskriver vårt selskaps forventninger til hver ansatt og veileder oss i arbeidet vårt.

Krav til leverandører

Vi forventer at alle AbbVies leverandører overholder våre leverandørkrav (pdf, engelsk). AbbVie arbeider innenfor standarder fastsatt av amerikanske føderale, statlige og industrielle forskrifter og er forpliktet til å ha forretningsforbindelser med leverandører som deler selskapets engasjement for god forretningsdrift, både juridisk og etisk. 

Kvalitet og sikkerhet

Vi tilbyr pasientene produkter av ypperste klasse, samtidig som vi ivaretar sikkerheten på arbeidsplassen vår.

Kvalitetsprodukter til pasientene

Vi er opptatt av trygg og effektiv produksjon av medisinene våre.

  • Alle våre produksjonsanlegg tilfredsstiller strenge krav for å sikre kvalitet og leveranse av våre produkter.
  • Våre anlegg er godkjent av de respektive nasjonale helsemyndigheter. Mange er også godkjent av internasjonale helseorganisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs Food and Drug Administration (FDA). Vi sørger for at konsistent produksjon og våre produkter blir kontrollert mot de kvalitetsstandarder som er hensiktsmessige for bruksområdet og etter kravene fra Market Authorization.
  • Vårt globale produktbeskyttelsesteam analyserer vår forsyningskjede kontinuerlig for å forhindre forfalskede eller uriktige produkter fra å nå pasienter.
  • Vår produktemballasje inneholder åpne og skjulte egenskaper for å hjelpe pasientene til å tydelig identifisere de ekte produktene, og for å hjelpe med autentisering i testlaboratorier.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Vårt HMS-program (Environmental Health and Safety Culture program (Zero. Believe It. Achieve It.)) er utformet for å oppfordre ansatte til å identifisere og redusere sikkerhetsrisiko. Og det er allerede gjort fremgang.

I 2015 var ulykkesfrekvensen på 0,23, mot 0,39 i 2014. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter også våre kjøretøy, med retningslinjer som skal bidra til sikker kjøring og annen håndtering av kjøretøy både på jobben og hjemme.

Bærekraftig forsyningskjede

I AbbVie jobber vi med tanke på fremtiden. Vi samarbeider med våre leverandører for å redusere miljøpåvirkningen og styre kostnadene.

Leverandørsamarbeid

Vi samarbeider tett med leverandørene våre for å redusere vårt karbonavtrykk og vår bruk av naturressurser. Dette hjelper oss også med å sikre kontinuerlig vareforsyning, oppfordrer til etisk og miljømessig forsvarlig forretningspraksis, og gjør det mulig for oss å kontinerlig jobbe med å løse verdens helseutfordringer.

Program for bærekraftig forsyningskjede

Vi kjøper varer og tjenester fra mer enn 56 000 leverandører. Gjennom vårt Sustainable Supply Chain Program jobber vi med vårt leverandørnettverk for å sikre kvalitet, samfunnsansvar og overholdelse av regelverk. Årlig sporer, måler og rapporterer vi fremgangen som våre leverandører og våre innkjøpsmedarbeidere gjør for å imøtekomme bærekraftmål.

Håndtering av nye kjemikalier

Som en del av vårt Restricted Substances Management-program overvåker og vurderer vi hvert år forekomsten av nylig identifiserte kjemikalier som krever spesiell oppmerksomhet. Dette hjelper oss med å vurdere endringer i sammensetningen av materiell vi kjøper. Vi er i ferd med å utvikle systemer for at vi bedre skal kunne håndtere forventede fremtidige regelverk og endringer.

Vårt “Customs-Trade Partnership Against Terrorism”-program

Sikkerheten i vår forsyningskjede er av største betydning. Vårt Customs-Trade Partnership Against Terrorism Program (C-TPAT) kontrollerer sikkerheten hos våre leverandører - med hovedfokus på fasiliteter, leverandører og transportører som sender produkter fra utenfor USA til en av våre operasjoner innenfor USAs grenser. Leverandører som ikke har en sikkerhetspraksis som oppfyller AbbVies minimumskrav til sikkerhet må gjøre forbedringer før de får lov til å fortsette å drive forretninger med oss.

Vurderer risiko ved vannmangel

Knapphet på vann påvirker mange deler av verden. Vi jobber hele tiden med å skaffe oss bedre forståelse for hvilke mulige virkninger vannknapphet kan ha på AbbVies forsyningskjede. Dette hjelper oss med å identifisere potensielle risikoer og muligheter, og vi har nær kontakt med leverandører for å finne områder vi kan samarbeide på.

Ansvarlig forskning

Vi har høy standard på kvalitet, sikkerhet og åpenhet i alle stadier av forskningen vår, inkludert bioetikk, kliniske studier, bruk av ny teknologi og dyrevelferd.

Forretningsdrift med høy standard innen bioetikk

Våre biomedisinske prinsipper er en del av vår strenge bedriftspolicy. De fokuserer på ansvarlig farmasøytisk forskning, inkludert ivaretagelsen av frivillige og pasienter som deltar i kliniske studier.

Vi overholder våre strenge prinsipper og retningslinjer, selv om lokale lover skulle fastsette en mindre robust tilnærming. AbbVie har høy standard på kvalitet, sikkerhet og åpenhet på alle stadier, i alle land hvor vi utfører studier.

Sikrer dyrevelferden i våre FoU-programmer

Vitenskapelig forskning og dyrevelferd er uadskillelig. Derfor gjør vi alt for å sikre velferden til laboratoriedyrene som brukes i våre forsknings- og utviklingsprogrammer. AbbVies programmer og anlegg som benytter laboratoriedyr, tilfredsstiller – og overgår –  regelverket i USA og EU, så vel som i andre land.

AbbVie har godkjenning fra Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC) for alle dyreprogrammer. I studier som er outsourcet jobber vi fortrinnsvis med laboratorier akkreditert av AAALAC og/eller vi utfører velferdsevalueringer for å sikre at de oppfyller våre høye krav til dyrepleie og -velferd. Siden 2001 har AbbVie samarbeidet med flere byråer om et adopsjonsprogram for pensjonerte forskningshunder.

AbbVie-komiteer leder arbeidet med å minimere dyreforsøk

Selv om dyreforsøk forblir en del av innovativ forskning innen helse vil vi minimere antall tester ved å bruke nye metoder og programmer som gjør behovet for å benytte dyr stadig mindre. Vi er forpliktet til den internasjonalt akseptert standarden «The Three Rs» (replacement, reduction and refinement).

AbbVies Global Animal Welfare Committee styrer våre retningslinjer for dyreforsøk, og våre Institutional Animal Care and Use Committees fungerer som granskingskomiteer for å sikre en uavhengig vurdering og godkjening av vitenskapelige protokoller. Minst 20% av medlemmene i komiteene er ikke tilknyttet AbbVie.

Sunt miljø

Vi arbeider hardt for å sikre god miljøforvaltning i hele verdikjeden vår.

Klimaforandringer

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene vi vår står overfor. AbbVie ønsker å bidra til å løse dette problemet ved å redusere både de direkte og indirekte virkningene som produksjonen vår har på miljøet. Vi oppfordrer våre leverandører, distributører og andre interessenter til å redusere sin miljøpåvirkning.

Seks av våre produksjonssteder har oppnådd ISO 50001-sertifisering. Stedene forbedrer kontinuerlig energisystemene sine og reduserer energiforbruk og CO2-utslipp. Vi tar sikte på at alle våre produksjonssteder skal fullføre sertifiseringen  innen 2018.

Vannforbruk

Vi er avhengig av vann som råmateriale når vi lager mange av våre produkter. Ettersom den globale bekymringen for vannmangel øker, har det blitt stadig viktigere for oss å finne ut hvordan vi kan begrense vannforbruket.

Avfallshåndtering og produktforvaltning

Vi jobber hardt for å praktisere en ansvarlig produktforvaltning og riktig avfallshåndtering, og forsøker hele tiden å redusere eller eliminere eksisterende avfallsstrømmer.

Vi er opptatt av å analysere og forstå livssyklusen til produktene våre fra et miljøperspektiv, og kontinuerlig forbedre miljøprofilen. Dette gjelder alt fra råvarer og ingredienser til produksjon, distribusjon og håndtering av produktrester.

Attraktiv arbeidsgiver

I AbbVie har vi en inkluderende kultur med god takhøyde for ulike meninger og ideer.

En arbeidsplass for de største talentene

Arbeidet vårt hjelper mennesker å leve bedre liv. Hver dag oppdager og behandler vi mange av verdens største helseutfordringer. Og når pasienter er avhengig av løsningene våre, trenger vi de beste medarbeiderne. Derfor er vi alltid på jakt etter talentfulle mennesker til laget vårt, og når vi har funnet noen, skal vi ta godt vare på dem

Utmerkelser

Vi har fått en rekke utmerkelser som en attraktiv arbeidsplass. Blant annet deltar vi hvert år i arbeidsplassundersøkelsen "Great Place to Work" i flere land. I 2014,  2017 og 2018 ble vi kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien mellomstore bedrifter (50-199 medarbeidere). 

Leverandørkrav

Vi ser på våre leverandører som våre samarbeidspartnere i arbeidet med å skape et bedre liv for pasientene. Derfor har vi også store forventninger og krav til hvordan de driver sin virksomhet. Se AbbVie Supplier Code of Conduct (pdf, engelsk)

NO-ABBV-190030 v.2.0 Dec 2022