Skip to main content

Høyere kvalitet i helsetjenesten

Imøtekommer udekkede behov og øker tilgangen til helsetjenester

Pasientstøtte

For å gi pasientene innovative og helhetlige helsetjenester, gjør vi mer enn bare å levere medisiner.

Jobber med lokale helseutfordringer

Luftveissykdommer hos for tidlig fødte barn er en av de viktigste årsakene til spedbarnsdødelighet i mange land. Sammen med våre partnere jobber vi for å øke bevisstheten rundt dette og finne løsningene.

Et av våre globale tiltak består av 20 samarbeid som samler foreldregrupper, medisinske- og vitenskapelige organisasjoner og andre tverrfaglige interessenter rundt om i verden. Målet vårt er at for tidlige fødte skal få best mulig tilgang på behandling, og at kvaliteten på denne behandlingen skal bli bedre.

Gjennom partnerskap og lisensavtaler arbeider AbbVie med å forbedre livene til personer som lever med hiv. For eksempel:

  • AbbVie og Medicines Patent Pool inngikk en avtale (2014) som vil øke tilgangen til hiv-behandling og forbedre livene til barn som lever med sykdommen.
  •  Vi har inngått en annen lisensavtale med Medicines Patent Pool (2015) for å møte fremtidige krav til HIV-1-behandling i alle deler av Afrika.
  •  Vårt partnerskap med HarborPath gir gratis antiretrovirale medisiner til uforsikrede pasienter i USA. Dette inkluderer de som er berettiget til AIDS-hjelpeprogrammet, men som ikke får medisinering på grunn av statlige finansieringsgrenser.

Øker kapasiteten i helsevesenet

Sammen med partnere bygger vi opp kapasiteten og infrastrukturen i helsevesenet, slik at vi kan gi mennesker over hele verden bedre tilgang til helsetjenester.

Styrker helsevesen etter naturkatastrofer ved å gi livsviktig medisin og økonomisk støtte

Vi støtter humanitære hjelpeorganisasjoner for å hjelpe de som er rammet av naturkatastrofer og for å styrke det lokale helsevesenet. I de siste årene har vi gitt støtte til mer enn 70 land, gjennom katastrofehjelp, medisinske oppdrag eller planlagte produktdonasjoner.

AbbVie Foundation gir kontantstøtte til håndtering av naturkatastrofer og humanitære kriser. For eksempel ga AbbVie Foundation et tilskudd på 250.000 dollar til International Medical Corps (IMC), som gikk til å bedre helsetjenestene for de mest sårbare flyktninggruppene under den europeiske flyktningkrisen.

Medisinsk utdanning

Vi samarbeider med et bredt spekter av organisasjoner for å sikre at helsepersonell får den kunnskapen og støtten de trenger, slik at de kan hjelpe pasienter og bidra til å løse dagens helseutfordringer.

Støtter videreutdanning for at pasientene skal få bedre behandling

Kontinuerlig videreutdanning er viktig for å sikre at helsepersonell har den kunnskapen som må til for å kunne imøtekomme pasientenes behov. Gjennom utdanningsprogrammer og andre tiltak gir vi helsepersonell og forskere muligheten til å tilegne seg den ferskeste informasjonen om sykdommene de jobber med.

Rapporter om AbbVies tilskudd og donasjoner

Disse rapportene beskriver veldedige donasjoner, ulike typer stipender, pasientstøtte og sponsing av bedrifter. Mottakere inkluderer blant annet medisinske organisasjoner, pasientorganisasjoner, akademiske institusjoner, sykehus, selskaper som jobber med medisinsk utdanning, og andre vitenskapelige foreninger.

Alle anmodninger om tilskudd som stammer fra USA og Puerto Rico behandles av en sentralisert avdeling – mer informasjon er tilgjengelig på www.abbviegrants.com.

Forskning og innovasjon

For å kunne imøtekomme globale helsebehov og øke kvaliteten i helseomsorgen, søker vi hele tiden etter å utnytte vår kompetanse og ressurser på best mulig måte.

Utvikling av effektive medisiner

Vår forskning og innovasjon har som mål å utvikle medisiner som gir sterk klinisk ytelse, gir store fordeler for pasienten og skaper økonomisk verdi – spesielt innen områder der det er et betydelig globalt behov. Dette inkluderer immunologi, nevrovitenskap, onkologi og øyehelse.

Samarbeider med helsepersonell for å behandle de mest presserende sykdommene

Våre samarbeid hjelper oss med å forbedre eksisterende produkter og forbedre kvaliteten i pasientbehandling. Vi jobber sammen med helsepersonell både i forsknings- og utviklingsprosessen og inne medisinsk utdanning. Deres kompetanse hjelper oss med å videreutvikle produkter og behandlingsformer rettet mot tilstander som HIV, leddgikt, immunologiske og metabolske forstyrrelser og kreft.

Neglisjerte tropiske sykdommer

Vi jobber hardt for å håndtere neglisjerte sykdommer som hovedsakelig påvirker verdens fattige og marginaliserte befolkninger.

Vi har en rekke medisiner som beskytter mot slike sykdommer. Vårt Executive Council on Neglected Diseases koordinerer denne innsatsen på tvers av selskapet for å bidra med innovativ teknologi, sammensetninger for screening og vitenskapelig kompetanse. Les mer om våre NTD-partnere.

NO-ABBV-190039 v2.0 Dec 2022