Norsk - NORSK
VELG LAND
 

Åpenhet


AbbVie jobber i tett samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner med utveksling av informasjon og opplæring for å bidra til å gi optimal behandling til pasienter.

Vi mener at samhandling med helsepersonell og helseorganisasjoner tilfører verdi til pasientbehandlingen. AbbVie ønsker å være åpne og transparente om våre interaksjoner for å øke synligheten av relasjoner mellom helsepersonell og helseorganisasjoner, dette for å bygge tillit hos allmennheten.

I 2017, som en del av initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), vil AbbVie publisere alle betalinger utført i løpet av 2016 til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner som har samtykket til dette. Dette gjør vi for å vise åpenhet i interaksjoner mellom helsepersonell, helseorganisasjoner og farmasøytiske selskaper.

For mer detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code: https://www.efpia.eu/relationships-codes/healthcare-professionals-hcps/

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på følgende nettside: http://www.lmi.no/efpia-disclosure-code/

Publisering av betalinger fra AbbVie til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner for 2016 vil være tilgjengelig fra 30. juni 2017 på vår nettside.

ENGLISH;
At AbbVie we work in close collaboration with healthcare professionals and healthcare organizations. The exchange of information and education contributes to providing optimal treatment to patients.

We believe that interactions with healthcare professionals and healthcare organizations add value to patient care. We are open and transparent about our interactions in order to increase the visibility of relationships between healthcare professionals, healthcare organizations and Abbvie and build the trust of the public.

In 2017, as part of the initiative by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) to drive transparency of interactions between healthcare professionals, healthcare organizations and pharmaceutical companies, AbbVie will disclose all payments during 2016 to Norwegian healthcare professionals and healthcare institutions that have been consented for disclosure.

The following website provides detailed information about the transparency initiative described in the EFPIA Disclosure Code: https://www.efpia.eu/relationships-codes/healthcare-professionals-hcps/

You can also find more information about the implementation of the EFPIA initiative in Norway on the following website: http://www.lmi.no/efpia-disclosure-code/

AbbVie Norway EFPIA report for 2016

AbbVie Norway Supporting Documentation 2016

AbbVie Norway EFPIA report for 2015

AbbVie Norway Supporting Documentation 2015

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?