Blogg

Får jeg den best tilgjengelige helsehjelpen i Norge når jeg trenger det? Løser vi kreftgåten gjennom forebygging, eller gjennom behandling? Blir unge med kronisk sykdom lavere prioritert?

Medisinsk direktør i AbbVie Steinar Thoresen tar opp disse og mange andre viktige spørsmål i bloggen sin på dagensmedisin.no

Steinar Thoresen

Steinar har vært medisinsk direktør i AbbVie siden 2013. Han er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi og har tatt en dokorgrad på brystkreft. Han er tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret og professor ll ved UiB 1999-2013.

Les Steinars blogg på dagensmedisin.no