Skip to main content

Våre satsingsområder

Vi satser på forskning og utvikling innen immunologi, nevrologi, onkologi, virologi og øyehelse

Med mennesker i sentrum forsker vi på områder der det er store medisinske behov

Målet er å kunne bremse, kurere eller forebygge flere sykdommer enn det som er mulig i dag. Frem til da er et viktig steg å utvikle legemidler med bedre effekt og færre bivirkninger som gjør det mulig å leve et godt liv, selv om man lever med en sykdom. Dette gjør vi gjennom samarbeid med forskere, helsevesen, beslutningstakere, andre virksomheter og ikke minst med de mennesker med alvorlige helseplager.

Immunologi

AbbVie er et av de ledende selskapene innen immunologi med mer enn 20 års erfaring innen biologiske legemidler. Vårt fokus innen immunologi er effektive behandlinger for kroniske og inflammatoriske ledd-, hud- og tarmsykdommer som revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasis, psoriasisartritt, atopisk dermatitt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Onkologi och hematologi

Vår forskning på kreft er fokusert på å oppdage og utvikle målrettede behandlinger. Vi forsker på over 20 nye stoffer (substanser) i mer enn 300 kliniske studier i en rekke kreftformer, inkludert blodkreftsykdommene kronisk lymfatisk leukemi, akutt myeloid leukemi og multippelt myelom samt ulike solide svulster.

Nevrovitenskap/smerte

Vi har en bred og solid forskning som fokuserer på å utvikle stoffer( substanser) som har potensial til å behandle en rekke ulike nevrologiske og psykiatriske sykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, kronisk migrene,  ryggmargsskader, spastisitet etter hjerneslag – sykdommer som alle rammer millioner av mennesker verden over.

 

Øyehelse

Vi har skapt innovative produkter og tjenester for våre pasienter i over 70 år, og vi fortsetter å flytte grensene for det som er mulig innen øyepleie hver dag. Vi fokuserer på behandlinger for glaukom (grønn stær), tørre øyne og netthinnesykdommer som diabetisk makulaødem (DME) og retinal venøs okklusjon (RVO). Disse øyesykdommene påvirker synet til millioner av mennesker hvert år. Vårt mål er å beskytte og bevare visjonen til våre pasienter.

Virologi

Vår forskning innen virologi har fokusert på å fortsette å utvikle behandlinger for blant annet hepatitt C, en alvorlig infeksjon som påvirker leveren og på sikt kan føre til skrumplever, leversvikt og i noen tilfeller kan utvikle seg til leverkreft. Vi streber etter å nå målet satt av WHO globalt om å utrydde hepatitt C innen år 2030. Vi forsker også på behandlinger mot HIV.

Visste du at:

· Forskning og utvikling av AbbVies medisiner skjer i samarbeid med norske eksperter på norske sykehus

· At AbbVie i Norge har en stor medisinsk avdeling som norske behandlere og eksperter kan kontakte dersom de har spørsmål angående AbbVies produkter 

· AbbVie vil fortsette sitt engasjement innen immunologi med fokus på nye innovasjoner, nye legemidler og nye administrasjonsmetoder også i fremtiden

NO-ABBV-210064 v.1.0 Dec/2022