Norsk - NORSK
VELG LAND

NYE TILNÆRMINGER

par-sitter-i-sofa

Ved å investere i forskning og legge til rette for et engasjert og innovativt miljø, utvikler vi produkter som kan dekke mange pasienters viktigste helsebehov. Gjennom ledende medisiner og stor ekspertise på viktige helseområder utgjør vi en forskjell for pasienter over hele verden.

Vårt engasjement hjelper pasienter

AbbVie er et internasjonalt biofarmasøytisk selskap og innovasjon er hjørnesteinen i alt vi driver med.

Vi utvikler medisiner med god klinisk ytelse som gir målbare fordeler for pasienten – spesielt på viktige områder som infeksjonsmedisin, nevrovitenskap, immunologi, onkologi, kronisk nyresvikt og kvinnehelse.

Innovasjonen vår er bygget på en imponerende tradisjon for utvikling av banebrytende vitenskap. Våre forskere fant opp to av de første medisinene for behandling av HIV-smitte, og bidro dermed til å endre tilværelsen for mange pasienter. Arbeidet vårt innen immunologi har gagnet pasienter med leddgikt, psoriasis, Crohns sykdom og andre kroniske autoimmunsykdommer. Vi vil fortsatt jobbe for å fremme vitenskaplig forskning på tvers av mange sykdomsområder.

Partnerskap spiller en nøkkelrolle

Noen av de viktigste medisinske gjennombruddene er resultat av partnerskap og felles forsknings- og utviklingsavtaler. Vi leter både innenfor og utenfor AbbVie for å finne potensielle og lovende nye behandlinger. Vi samarbeider derfor med andre bedrifter, universiteter, private organisasjoner og andre relevante grupper, i vårt bidrag for å finne løsninger for pasienter over hele verden – fordi vi forstår at noen ganger kan man oppnå mer sammen enn alene.


Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?