Kliniske studier

Fra forskning til ferdig legemiddel.

AbbVie gjør som hovedregel alle kliniske studier selv.  Vi har omlag 20 pågående eller planlagte kliniske studier på en rekke sykehus over hele landet.  Innen kreftområdet gjør AbbVie studier på akutt og kronisk leukemi, lunge- og brystkreft.

Videre gjøres utprøving av nye lovende medisiner mot tarmsykdommer, leddgikt og atopisk dermatitt.  AbbVie har også  studier på Hepatitt C blant annet i norske fengsler. Vi støtter også leger i Norge, som gjør sine egne studier.