Legemidler under utvikling

Vårt mål er å bidra med innovative medisiner som gir god klinisk effet og høy verdi for pasientene

Vårt mål er å bidra med innovative medisiner som gir god klinisk effekt og høy verdi for pasientene.  Vi planlegger 20 nye legemidler eller indikasjoner innen 2020. Målet er at disse skal heve standarden på behandlingen og dekke betydelige behov for pasientene.

 

NO-ABBV-190046v.2.0 jan/2021