Norsk - NORSK
VELG LAND

Legemidler under utvikling

slider_innovation

Innovasjons- og utviklingsprosessen starter alltid med pasienten. Og vi spør: Hvordan blir pasientens behov oppfylt i dag? Hvordan kan vi forbedre behandlingsmetodene? Hvordan kan vi oppnå bedre resultater? Og med det som utgangspunkt forsøker vi å bidra til at pasientene får økt livskvalitet og bedre helse.

Forsknings- og utviklingsprogrammene vårt er rettet mot visse kjerneområder for behandling. Der vi har kompetansen vår. Der vi best kan bidra til sykdomsbehandling. Disse områdene er blant annet nevrovitenskap, immunologi, onkologi, infeksjonsmedisin og nyresykdommer.

abbvie.com kan du se hvilke produkter vi har under utvikling

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?