Legemidler under utvikling

Innovative medisiner med god klinisk effekt og høy økonomisk verdi

Innovative medisiner forbedrer livet til pasienter og skaper økonomisk verdi. Vi planlegger å lansere 20 nye legemidler eller indikasjoner innen 2020, som vil heve standarden på helsesektoren og tilfredsstille betydelige behov hos pasientene.

Se alle legemidler under utvikling (abbvie.com)