Humira

Leddgikt, tarmsykdommer, øyebetennelse og hudsykdommer.