Synagis

Alvorlige nedre luftveisinfeksjoner
forårsaket av RS-virus hos barn.