Norsk - NORSK
VELG LAND

Terapier for alvorlige helseproblemer

Hepatitt C-virus (HCV)

Vårt antiviraliaprogram har fokus på utviklingen av behandlinger for hepatitt C (HCV), en sykdom som rammer mer en 170 millioner mennesker over hele verden, med omkring 4 millioner nye smittetilfeller hvert år. HCV-infeksjoner kan potensielt føre til langsiktige komplikasjoner. Forskere hos AbbVie arbeider med å endre dagens behandlingspraksiser ved å undersøke et nytt behandlingsregime som er interferonfri for pasienter med genotype 1 HCV. Vi har flere forbindelser for HCV i utvikling på sent stadium, inkludert protease, ikke-nukleosidpolymerase og NS5A-hemmere


Nevrovitenskap/smerte

Vi driver innovativ forskning på forbindelser som er rettet mot reseptorer i hjernen. Disse reseptorene bidrar til å regulere smerte, humør, hukommelse og andre nevrologiske funksjoner. Vi har en rekke forbindelser i tidlige og sene utviklingsstadier som vi undersøker i menneskestudier for tilstander som schizofreni, kronisk smerte, Alzheimer, Parkinsons og multippel sklerose (MS), som alle berører millioner av mennesker over hele verden.


Immunologi

Den vitenskapelige erfaringen AbbVie har med biologiske legemidler, er et sterkt grunnlag for videre forskning innen immunologi. AbbVie undersøker flere nye sykdommer, inkludert spondyloartropatier, svettekjertelbetennelse og uveitt, som alle er på et sent utviklingsstadium. Programmene våre for tidlig påvisning er fokusert på undersøkelsen av både målrettede orale behandlinger og biologi. AbbVie-forskere er innovatører i behandlingsområdet innen antistoffer etter opprettelsen og utviklingen av merkevarebeskyttet Dual-Variable Domain-antistoffer (DVD-Ig) som gjør det mulig å opprette kombinasjonsbiologi for samtidig og målrettet behandling av flere baner ansvarlig for sykdomsprogresjon.


Onkologi

Onkologiforskningen vår fokuserer på oppfinnelsen og utviklingen av målrettede behandlinger som virker mot prosessene som krefttyper trenger for å overleve. Vi undersøker tilnærmingsmetoder med både små og store molekyler, og de interne forskningsinnsatsene er balansert med eksterne samarbeid på tvers av bransje, den akademiske verden og myndigheter. Under utarbeidelse i feltet onkologi har AbbVie flere nye molekyler i kliniske utprøvinger som blir studert i mer enn 15 forskjellige kreft- og tumortyper, inkludert noen av de mest utbredte krefttypene og de mest vanskelige krefttypene å behandle, for eksempel multiple myelomer og kronisk lymfatisk leukemi.


Nyresykdom

Kronisk nyresykdom (CKD), det progressive tapet av nyrefunksjon, berører 50 millioner mennesker bare i USA og Europa. CKD er på fremmarsj, drevet av et stadig høyere antall mennesker med diabetes, overvekt og hypertensjon. På feltet nyrepleie utarbeider nå AbbVie potensielle behandlinger for CKD og for akutt nyresvikt, en komplikasjon ved store operasjoner, som berører 1,2 millioner mennesker i faresonen hvert år.


Kvinnehelse

AbbVie fokuserer nå på å utvikle en forbindelse for endometriose og livmorfibrom som hver berører mer enn 16 millioner kvinner over hele verden. Begge er svært utbredte sykdommer som forbindes med en rekke symptomer, blant annet smerte og sterilitet. Fordi disse sykdommene underbehandles, har vi muligheten til å fylle et betydelig behandlingstomrom.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?