Satsingsområder

Vi jobber kontinuerlig for å oppdage, utvikle og levere legemidler innen områder der vi har spisskompetanse.

Nevrovitenskap/smerte

Vi driver innovativ forskning på legemiddelkandidater som er rettet mot reseptorer i hjernen. Disse reseptorene bidrar til å regulere smerte, hukommelse og andre nevrologiske funksjoner. I AbbVie har vi legemiddelkandidater både i tidlig og sene utviklingsstadier for sykdommer som schizofreni, kronisk smerte, Alzheimer, Parkinsons, progressiv supranucleær parese og multippel sklerose.

Immunologi

Vår erfaring med utvikling av biologiske legemidler til behandling av en lang rekke immunmedierte sykdommer på tvers av terapiområder, er et solid grunnlag for videre forskning innen immunologi. AbbVie har over 150 pågående kliniske studier i mer enn 50 land med 6 nye legemiddelkandidater for 9 ulike immunmedierte inflammatoriske sykdommer. AbbVie-forskere er innovatører som utvikler og benytter avanserte teknologiplattformer. Utviklingen av Dual-Variable Domain-antistoffer (DVD-Ig) som gjør det mulig å rette behandlingen mot flere inflammatoriske mediatorer samtidig i samme biologiske legemiddel er et slikt eksempel. AbbVie utvikler også nye små syntetiske molekyler, kombinasjoner av antistoffer og små molekyler i såkalte antibody-drug conjugates (ADCs), noe som gir målstyring av potente legemidler der de skal virke. Ambisjonen er å frambringe nye løsninger som kan gi bedre behandling, og hjelpe pasienter med alvorlige immunmedierte sykdommer til å leve gode liv.

Visste du at:

· Forskning og utvikling av AbbVies medisiner skjer i samarbeid med norske eksperter på norske sykehus

· At AbbVie i Norge har en stor medisinsk avdeling som norske behandlere og eksperter kan kontakte dersom de har spørsmål angående AbbVies produkter 

· AbbVie vil fortsette sitt engasjement innen immunologi med fokus på nye innovasjoner, nye legemidler og nye administrasjonsmetoder også i fremtiden

Onkologi

AbbVie fokuserer på å utvikle nye behandlinger innenfor onkologi. Vår forskning fokuserer på oppdagelsen og utviklingen av målrettet terapi for noen av de krefttypene som er mest utbredt og vanskeligst å behandle, slik som for eksempel småcellet lungekreft, glioblastom, myelomatose og kronisk lymfatisk leukemi.

Vi utvikler innovative legemidler som motvirker prosesser som kreftcellene trenger for å overleve. Gjennom samarbeid med akademia, helsepersonell, myndigheter og mennesker berørt av kreft, jobber vi for å forbedre dagens kreftbehandling. Vi har for tiden over 20 ulike molekyler under utvikling i mer enn 20 forskjellige krefttyper. Flere av de kliniske studiene utføres i Norge.

 

 

NO-ABBV-190049v.2.0 jan/2021