Skip to main content

Dette tilbyr vi

Spennende muligheter og gode betingelser i et av de beste arbeidsmiljøene som finnes.

Uansett stilling tilbyr vi spennendende utviklings- og karrieremuligheter, både lokalt og internasjonalt. Vi utfordrer våre ansatte og setter høye mål, både individuelt og kollektivt.  

Vi har sterkt fokus på arbeidsmiljø, da vi ønsker at våre ansatte skal trives og oppleve samhold, være stolt av arbeidsplassen sin og ha tillit til sine ledere.

Kulturen er preget av frihet under ansvar, med svær fleksible arbeidstidsbestemmelser.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn,  bonusprogram, svært attraktive pensjons- og forsikringsordninger, inkludert helseforsikring og personalassistanseprogram, samt en rekke aktiviteter og ordninger  knyttet til helse og velvære.

Tillatelse til å hjelpe

Inger Lise Grüner,
Head of Regulatory Affairs Manager

"Jeg har ansvar for at våre nye produkter under utvikling får markedsføringstillatelse, og vedlikeholder tillatelsene for eksisterende produkter på markedet. Dagene er preget av teamjobbing og samarbeid på tvers av mange avdelinger, der muligheten til å hjelpe pasienter til et bedre liv er en felles inspirasjon og drivkraft."

Norges beste arbeidsplass

i 2014, 2017 og 2018, ifølge undersøkelsen "Great place to work"

 

NO-ABBV-190036 v.1.0 Dec/2022