Skip to main content

Jobb i AbbVie

Som ansatt i AbbVie kan du hver dag utgjøre en forskjell for personer med kronisk eller alvorlig sykdom. Ta med deg kunnskap og engasjement, så byr vi på gode utviklingsmuligheter og fantastiske kollegaer.

Som medarbeider i AbbVie er du gjennom innovasjon og samarbeid med på å forbedre menneskers liv og helse, og for å nå våre mål trenger vi de dyktigste medarbeiderne. Derfor jobber vi også kontinuerlig med å forbli en av Norges mest attraktive arbeidsplasser.

Vi er en typisk kunnskapsbedrift med engasjerte og ambisiøse medarbeidere, og med et stort mangfold av utdannelsesløp og erfaringsbakgrunner -  for å speile det mangfoldet av menneskene vi jobber for å hjelpe.

Vi legger derfor stor vekt på tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, da vi tror vi hjelper pasientene best ved å utvikle løsninger basert på innspill og innsats fra ulike faggrupper.

Dette har naturlig nok konsekvenser for hvilke egenskaper vi ser etter hos medarbeiderne våre, utover de egenskaper som kreves for å løse arbeidsoppgavene. For å fungere godt, og kunne utgjøre en forskjell, er det vikig å kunne kommunisere godt, ha evne til å ta initiativ og lede seg selv både i linjen og på tvers av organisasjonen, være fleksibel og løsningsorientert, ha evne til å prioritere og være en utpreget lagspiller.

62 millioner

behandles med våre medisiner hvert år
NO-ABBV-190042 v.1.0 Dec 2022