Skip to main content

Vår selskapskultur

Tverrfaglig samarbeid og engasjerte medarbeidere på Norges beste arbeidsplass.

Norges beste arbeidsplass

AbbVie er opptatt av å legge forholdene til rette for hver enkelt,  med utgangspunkt i at motiverte og engasjerte medarbeidere skaper en god arbeidsplass og gode resultater.

Vi deltar årlig i arbeidsplassundersøkelsen "Great Place to Work" i flere land, og ble i 2014, 2017 og 2018 kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien mellomstore bedrifter (50-199 medarbeidere). Vi har vært blant de 10 beste norske arbeidsplassene i Great Place to Work-kåringen de siste årene.

Tverrfaglig samarbeid

AbbVie er en organisasjon med stor vekt på tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, da vi tror vi hjelper pasientene best ved å utvikle løsninger basert på innspill og innsats fra ulike faggrupper. Vi jobber derfor i en rekke tverrfaglige team, der det å nå felles mål er like viktig som målene man har i den tradisjonelle linjen. 

~ 50 000

kollegaer over hele verden
 

NO-ABBV-190050v.2.0 Dec/2022