Vår selskapskultur

Tverrfaglig samarbeid og engasjerte medarbeidere på Norges beste arbeidsplass.

List Logo

Norges beste arbeidsplass

AbbVie er opptatt av å legge forholdene til rette for hver enkelt,  med utgangspunkt i at motiverte og engasjerte medarbeidere skaper en god arbeidsplass og gode resultater.

Vi deltar årlig i arbeidsplassundersøkelsen "Great Place to Work" i flere land, og ble i 2014, 2017 og 2018 kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien mellomstore bedrifter (50-199 medarbeidere). Vi har vært blant de 10 beste norske arbeidsplassene ni år på rad. 

Tverrfaglig samarbeid

AbbVie er en organisasjon med stor vekt på tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, da vi tror vi hjelper pasientene best ved å utvikle løsninger basert på innspill og innsats fra ulike faggrupper. Vi jobber derfor i en rekke tverrfaglige team, der det å nå felles mål er like viktig som målene man har i den tradisjonelle linjen. 

Helse eller økonomi? Ja takk!

Christoffer Tærud, helseøkonomisk rådgiver i Market Access

“Den viktigste delen av jobben min er å levere gode helseøkonomiske argumenter for valg av behandling til beslutningstakere i helsevesenet. Dette gjør jeg gjennom å utarbeide og presentere helseøkonomiske analyser, kostnadsmodeller og salgsanalyser. Hovedfokusområdene mine er virussykdommer og onkologi."