Norsk - NORSK
VELG LAND

Nyheter

Fra Dagens Medisin:

Hvordan og om hva skal farmasøytisk industri og akademia samarbeide i fremtiden?

Det foreligger klare politiske signaler om at farmasøytisk industri og akademia bør samarbeide nærmere i fremtiden. Det går klart fram av Legemiddelmeldingen og HelseOmsorg21-dokumentene.

Les hele bloggposten på dagensmedisin.no


Fra Dagens Medisin:

Er noen pasienter mer verd enn andre?

I Norge er det et uttalt mål at alle skal ha et likeverdig helsetilbud uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og livssituasjon. Dette for å sikre flest mulig gode levekår for alle og utjevne sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Les hele bloggposten på dagensmedisin.no


Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?