Skip to main content

Mennesker. Engasjement. Muligheter.

Vi kombinerer vitenskap, kompetanse og engasjement for å levere innovative produkter som hjelper mennesker med alvorlige helseplager.

~ 50 000 medarbeidere

Alle våre medarbeidere jobber med å finne nye tilnærminger for å takle dagens helseutfordringer. 

OM ABBVIE

Positiv innvirkning på menneskers liv

Vårt mål er å bidra til et bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner for behandling av alvorlige kroniske sykdommer

Finner de beste løsningene

Immunologi: revmatologi, dermatologi og gastroenterologi

Nevrovitenskap: kronisk migrene, urologi, spastisitet og bevegelsesforstyrrelser

Onkologi: hematologi og solide svulster

Virologi: hepatitt C

Øyehelse: netthinnesykdommer

Vår målsetting

Vi vil bidra til å skape bærekraftig vekst og løse noen av verdens største helseutfordringer

Dette gjør vi gjennom kontinuerlig utvikling av innovative medisiner, ved å øke tilgangen til våre produkter og kontinuerlig jobbe med vår kultur.

Kort om AbbVie over hele verden

Åpenhet

Åpenhet om samarbeid

AbbVie samarbeider med både helsepersonell/helseorganisasjoner og pasient-/interesseorganisasjoner. Det gjør vi for at pasientene alltid skal få et best mulig behandlingstilbud. 


NO-ABBV-190047v.2.0 Dec/2022