Skip to main content

Dette er AbbVie

AbbVie er et forskningsdrevet, biofarmasøytisk selskap som går løs på noen av de tøffeste helseutfordringene i verden. Og vi gjør mer enn å behandle sykdommer – vi ønsker å ha en positiv innvirkning på folks liv.

Dette gjør vi

Vårt mål er å bidra til et bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner for behandling av alvorlige kroniske sykdommer. Våre 50 000 medarbeidere i over 70 land jobber alle med å finne nye tilnærminger for å takle dagens og morgendagens helseutfordringer.

Hver eneste dag bidrar vi i AbbVie med å holde Norge i gang. Våre medisiner bidrar til at mennesker i hele landet kan gjøre det de selv vil. Gjøre ting sammen med sine nærmeste. Være en del av felleskapet. Fortsette å gjøre jobben som de elsker, til tross for sin kroniske sykdom. 

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er hjørnesteinene i virksomheten vår. Vi jobber kontinuerlig for å oppdage, utvikle og tilby legemidler innen områder der vi har spisskompetanse:

  • Immunologi
  • Onkologi
  • Virologi
  • Nevrologi
  • Øyehelse

Pasienten i sentrum

Vår innovasjons- og utviklingsprosess starter alltid med pasienten: Hvordan blir pasientens behov oppfylt i dag? og hvordan kan vi forbedre behandlingsmetodene? Hvordan kan vi oppnå bedre resultater for dem som er rammet av sykdom? Med det som utgangspunkt ønsker vi å bidra til at pasientene får bedre behandling og dermed bedre helse og økt livskvalitet.

I Norge vil AbbVie bidra til å hjelpe helsepersonell slik at de kan behandle sine pasienter på best mulig måte. Vi er opptatt av riktig legemiddelbruk som bidrar til rett behandling, til rett pasient, til rett tid.

Partnerskap

Noen av de viktigste medisinske gjennombruddene er resultat av partnerskap og felles forsknings- og utviklingsavtaler. Vi leter både innenfor og utenfor AbbVie for å finne nye behandlinger. Vi samarbeider derfor med andre bedrifter, universiteter, private organisasjoner og andre relevante grupper, for å finne de beste løsningene til pasienter over hele verden – fordi vi vet at noen ganger kan man oppnå mer ved å jobbe sammen enn alene.

Selskapskultur

Våre 50 000 medarbeidere i over 70 land representerer et stort kulturmangfold, og en selskapskultur preget av inkluderende miljø med god takhøyde for ulike meninger og ideer.

NO-ABBV-220012 v.1.0 Dec/2022