Personvernerklæring

Med virkning fra: 01.01.2013

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi håndterer den personlige informasjonen du gir oss på nettsider som er kontrollert av AbbVie (inkludert deres datterselskaper og partnere), som kobler til denne personvernerklæringen (heretter kalt "AbbVies nettsider"). Denne personvernerklæringen beskriver også innhentingen av visse andre typer teknisk informasjon og informasjon fra nettlesere gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier på AbbVies nettsider.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi håndterer den personlige informasjonen du gir oss på nettsider som er kontrollert av AbbVie (inkludert deres datterselskaper og partnere), som kobler til denne personvernerklæringen (heretter kalt "AbbVies nettsider"). Denne personvernerklæringen beskriver også innhentingen av visse andre typer teknisk informasjon og informasjon fra nettlesere gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier på AbbVies nettsider. 

Les denne personvernerklæringen før du bruker AbbVies nettsider eller sender oss personlig informasjon.

Hva slags informasjon som innhentes

"Personlig informasjon" vil si informasjon som identifiserer deg eller på rimelig vis kan brukes til å identifisere deg, og som er sendt inn til og/eller innhentet av AbbVies nettsider og opprettholdt av AbbVie i en tilgjengelig form. Eksempler på personlig informasjon omfatter navnet ditt, adressen din, e-postadressen din og telefonnummeret ditt.

Personlig informasjon du sender inn: AbbVie innhenter personlig informasjon som du angir i datafeltene på AbbVies nettsider. Det kan for eksempel hende at du sender inn navn, adresse, e-postadresse og/eller annen informasjon for å motta informasjon om forskjellige fagområder, registrere deg for AbbVie-programmer, kontakte AbbVies kundestøtte eller svare på AbbVies spørreundersøkelser. For å beskytte personvernet ditt bør du ikke gi AbbVie informasjon som det ikke spesifikt blir bedt om.

Passiv innhenting av visse typer annen teknisk informasjon og informasjon fra nettlesere: AbbVies nettsider kan innhente informasjon om besøkene dine til AbbVies nettsider uten at du aktivt sender inn slik informasjon. Denne informasjonen kan for eksempel omfatte nettlesertypen din og språk, operativsystem, IP-adressen din (Internet Protocol), Internett-adressene til sider du besøkte før og etter ditt besøk på en AbbVie-nettside, nettsøket som førte deg til AbbVie-nettsiden, nettsider og reklame du viste, og koblinger du klikket på i AbbVies nettside. Denne informasjonen kan innhentes ved bruk av forskjellige teknologier, som informasjonskapsler, Internett-etiketter og nettsignaler. Nettleseren din sender også automatisk noe av denne informasjonen, for eksempel Internett-adresser du nettopp har besøkt, og nettleserversjonen datamaskinen din bruker.

Innhenting av personlig informasjon

AbbVie innhenter personlig informasjon, for eksempel helserelatert informasjon som kan være betegnet som "sensitiv" under personvernlover i noen myndighetsområder, via noen AbbVie-nettsider kun når du har gitt ditt samtykke til det. AbbVie skal iverksette ytterligere tiltak som påkrevd av lokal lovgivning for behandling av slik informasjon. I tillegg kan det hende at individuelle AbbVie-datterselskaper eller -partnere iverksetter tiltak for å ta hensyn til lokale skikker eller sosiale forventninger om slik informasjon. Ved å gi oss sensitiv personlig informasjon samtykker du i at AbbVie innhenter, overfører, lagrer og behandler den.

AbbVie vil bruke den personlige informasjonen du tilveiebringer gjennom AbbVies nettsider til å svare på spørsmålene dine og gi effektiv kundeservice. Det kan også hende at vi vil bruke denne personlige informasjonen til andre forretningsformål, for eksempel å tilby deg en mulighet til å motta varsler om AbbVies produkter eller tjenester, å invitere deg til å delta i spørreundersøkelser om produktene våre eller å varsle deg om spesielle tilbud.

  • AbbVie kan kombinere den personlige informasjonen som en kunde tilveiebringer på én AbbVie-nettside, med personlig informasjon tilveiebrakt av den samme kunden på andre AbbVie-nettsider.
  • AbbVie kan kombinere personlig informasjon du gir oss på Internett, med oppføringene vi har arkivert.
  • AbbVie kan kombinere personlig informasjon som du har gitt oss, direkte med oppføringene som blir tilveiebrakt av tredjeparter.

Vi bruker denne kombinasjonen av informasjon til å hjelpe oss med å utforme AbbVies nettsider og AbbVies produkter på en bedre måte, for å formidle informasjon til deg og forbedre markedsførings- og forskningsaktiviteter, og å forenkle andre forretningsfunksjoner.

Du kan alltid begrense mengden og type personlig informasjon som AbbVie mottar om deg, ved å velge å  ikke angi noen personlig informasjon i skjemaer eller datafelt på AbbVies nettsider. Noen av våre elektroniske tjenester kan kun brukes hvis du oppgir relevant personlig informasjon. Andre deler av AbbVies nettsider spør om du ønsker å bli en del av eller fjernes fra kontaktlister for tilbud, kampanjer og tilleggstjenester som kan være av interesse for deg.

AbbVie vil ikke selge eller lisensiere den personlige informasjonen din til tredjeparter bortsett fra i forbindelse med salg eller overføring av produktserie eller -divisjon, eller i forbindelse med et felles markedsføringsprogram.

AbbVie kan dele den personlige informasjonen din med tredjeparter som AbbVie samarbeider med for å markedsføre et produkt eller en tjeneste, eller utfører et program eller en aktivitet med. AbbVie har som praksis å varsle deg hvis du registrerer deg i et program som utføres sammen med et annet selskap som kan kreve tilgang til din personlige informasjon. AbbVie kan også dele den personlige informasjonen din med leverandører som AbbVie har kontrakter med for å utføre forretningsaktiviteter for AbbVie. Hvis AbbVie gir den personlige informasjonen din til leverandører som assisterer oss i forretningsaktiviteter, er det AbbVies praksis å kreve at disse leverandørene holder den personlige informasjonen din konfidensiell, og at de kun bruker den personlige informasjonen din til å utføre funksjoner for AbbVie. I tillegg kan AbbVie dele den personlige informasjonen din med en tredjepart i forbindelse med salg eller overføring av én av deres produktserier eller avdelinger, slik at kjøperen kan fortsette å gi deg informasjon og tjenester.

AbbVie forbeholder seg retten til å tilkjennegi den personlige informasjonen din for å svare på autoriserte informasjonsforespørsler fra myndigheter, for å håndtere situasjoner i forbindelse med nasjonal sikkerhet eller når det på annen måte er påkrevd ved lov.

Et begrenset antall AbbVie-ansatte har tilgang til personlig informasjon. Vi gir våre ansatte opplæring i hvor viktig personvern er, og hvordan kundedata skal håndteres på en riktig og sikker måte.

Det er AbbVies praksis å sikre hver nettside som innhenter personlig informasjon. Konfidensialiteten til personlig informasjon som overføres over Internett, kan imidlertid ikke garanteres. Vi anmoder deg om å være forsiktig når du overfører personlig informasjon over Internett, spesielt personlig informasjon som er forbundet med helsen din. AbbVie kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil få tilgang til den personlige informasjonen din. Derfor må du veie fordelene og risikoene opp mot hverandre når du sender personlig informasjon til AbbVies nettsider.

I tillegg vil AbbVie-nettsider som er dekket av denne personvernerklæringen, vise en advarsel hver gang du kobles til en nettside som ikke kontrolleres av AbbVie, eller som ikke er underlagt en personvernerklæring fra AbbVie. Du bør undersøke personvernerklæringene til slike tredjepartsnettsider før du sender inn personlig informasjon.

AbbVie lagrer data på sikrede servere i flere land rundt i verden. Vær klar over at informasjonen du gir oss, eller som vi henter som et resultat av bruken av AbbVies nettsider, kan behandles og overføres til andre land enn det du bor i, inkludert USA. Det kan hende at personvern- og databeskyttelseslover i slike land ikke tilsvarer lovene i landet du bor. Ved å bruke og å delta på noen AbbVie-nettsider, eller ved å gi oss informasjonen din, samtykker du i denne innhentingen, overføringen, lagringen og behandlingen av informasjon til og i slike land.

AbbVie vil ikke med vitende vilje innhente eller bruke personlig informasjon fra barn (vi definerer "barn" som mindreårige under 13 år) på AbbVies nettsider. Vi vil ikke med vitende vilje tillate barn å bestille våre produkter, kommunisere med oss eller bruke noen av våre elektroniske tjenester. Hvis du er foresatt og er blitt gjort oppmerksom på at ditt barn har gitt oss informasjon, ber vi deg ta kontakt med oss ved hjelp av fremgangsmåten som er spesifisert nedenfor, og vi vil samarbeide med deg for å håndtere hver enkelt sak.

I henhold til lokale lovbestemmelser kan du be om at vi fjerner den personlige informasjonen din fra våre aktuelle kundeoppføringer, eller at vi korrigerer den personlige informasjonen din. Gi oss beskjed om hva du ønsker, ved å kontakte oss ved hjelp av en av fremgangsmåtene som er spesifisert under. Vi vil beholde noe personlig informasjon som du sender inn i forbindelse med kommersielle transaksjoner, for arkiveringsformål.

Bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

En "informasjonskapsel" er en fil som nettserveren vår kan sende til datamaskinen din når du åpner en AbbVie-nettside. Denne filen blir deretter lagret på datamaskinen din. Etter at du har angitt personlig informasjon i et skjema eller datafelt på en AbbVie-nettside, kan AbbVie bruke informasjonskapsler og annen teknologi for å tillate at nettsiden "husker" de personlige preferansene dine, slik som deler av den nettsiden som du besøker ofte, og, hvis du ønsker det, bruker-ID-en din.

Passiv informasjonsinnhentingsteknologi kan gjøre bruken av AbbVies nettsider enklere, ved å tillate AbbVie å gi deg bedre service, tilpasse sider basert på forbrukerpreferanser, sette sammen statistikker, analysere trender og på annen måte administrere og forbedre AbbVies nettsider. Det kan hende at visse funksjoner på AbbVies nettsider ikke fungerer uten bruken av passiv informasjonsinnhentingsteknologi.

Du kan også finne ut mer om informasjonskapsler ved å besøke www.allaboutcookies.org .

  • AbbVies nettsider bruker "økt"-informasjonskapsler slik: Økt-informasjonskapsler er midlertidige informasjonsbiter som slettes når du avslutter nettleservinduet eller på annen måte slår datamaskinen din av. Økt-informasjonskapsler brukes for eksempel til å gjøre navigeringen mellom nettsidene våre bedre, blokkere besøkende fra å gi informasjon der det ikke er aktuelt (siden "husker" tidligere oppføringer av alder og hjemland som var utenfor de spesifiserte parametrene, og blokkerer etterfølgende endringer), og å innhente oppsamlet statistisk informasjon.
  • AbbVies nettsider kan bruke "varige" informasjonskapsler slik: Varige informasjonskapsler er mer permanente informasjonsbiter som plasseres på en harddisk på datamaskinen din og blir der med mindre du sletter informasjonskapselen. Varige informasjonskapsler lagrer informasjon på datamaskinen din til en rekke formål, for eksempel å hente en viss type informasjon som du tidligere har gitt (f.eks. passord), å hjelpe til med å bestemme hvilke områder av nettsiden besøkende synes er mest verdifulle, og å tilpasse nettsiden basert på preferansene dine på en kontinuerlig basis. Varige informasjonskapsler som denne siden plasserer på datamaskinen din, kan inneholde identifiserbar personlig informasjon, men kun hvis du har registrert eller på annen måte gitt ditt samtykke til innhentingen av identifiserbar personlig informasjon som du har angitt på siden. I motsatt fall er det eneste siden vår vet, at en uidentifisert besøkende med dine informasjonskapsler har besøkt siden igjen.
  • AbbVies nettsider kan bruke "nettsignaler" (også kjent som Internett-etiketter, GIF-er med én piksel, gjennomsiktige GIF-er og usynlige GIF-er): Et nettsignal er et bittelite bilde på en webside eller i en e-postmelding som brukes til å spore sider som har blitt vist, eller meldinger som har blitt åpnet. Nettsignaler forteller nettsideserveren informasjon som IP-adressen og nettlesertypen som er forbundet med den besøkendes datamaskin. Nettsignaler kan plasseres i elektroniske reklamer som fører folk til siden vår, og på forskjellige sider på nettsiden vår. Nettsignaler gir oss informasjon om hvor mange ganger en side åpnes, og hva slags informasjon som slås opp.

Du kan velge å aktivere eller deaktivere bruken av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi på AbbVie-nettsider. Nøyaktig hvordan disse valgene presenteres for deg, og prosessen for å foreta disse valgene, kan variere etter nettsiden.
På noen AbbVie-nettsider kan det hende at du blir bedt om uttrykkelig å samtykke i bruken av informasjonskapsler og/eller annen sporingsteknologi på den nettsiden. Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og for å utføre tjenester som du har bedt om, vil fortsette å fungere uansett om du har gitt samtykke eller ikke. Andre typer informasjonskapsler og sporingsteknologi vil bli slått av til du har gitt ditt uttrykte samtykke. Som et resultat kan det hende at sidens funksjonalitet blir redusert til du velger å gi uttrykt samtykke.

På noen AbbVie-nettsider kan du bli gitt preferansespørsmål eller -bokser som gir deg mulighet til å indikere at du ikke ønsker at nettsiden skal bruke informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi som ikke er nødvendig for at siden skal fungere. Hvis du velger vekk dette, vil sidens funksjonalitet følgelig bli redusert.

Noen nettlesere lar deg begrense eller deaktivere bruken av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi. Se informasjonen i nettleseren for å få instruksjoner om hvordan du skal gjøre det (du finner det som regel under en "Hjelp"-meny).

Kontaktinformasjon og oppdatert personvernerklæring

Hvis du har spørsmål om bruk, endring eller sletting av personlig informasjon som du har gitt oss, eller hvis du ikke ønsker å ha noen fremtidig kommunikasjon med AbbVie eller et spesielt AbbVie-program, ber vi deg kontakte oss ved å klikke på "Kontakt oss" på nettsiden du besøker, eller send oss en e-post til customerdatanorway@abbvie.com. Du kan også sende et brev til den følgende adressen:

AbbVie
Postboks 1, N-1330 Fornebu
Norway
NB! Merkes "Att. Personvernombud AbbVie"

I all kommunikasjon med AbbVie ber vi deg bruke e-postadressen du oppga ved registrering (hvis relevant), nettsideadressen eller det spesifikke AbbVie-programmet du har angitt den personlige informasjonen til (f.eks. AbbVie.com osv.) og en detaljert forklaring av forespørselen din. Hvis du ønsker å slette, endre eller korrigere den personlige informasjonen din og kontakter oss via e-post, må du skrive "Deletion Request" (forespørsel om sletting) eller "Amendment/Correction Request" (forespørsel om endring/korrigering) i henhold til hva du ønsker, i e-postens emnefelt. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle rimelige forespørsler på en betimelig måte.

Uten å forringe dine lovmessige rettigheter forbeholder AbbVie seg retten til å endre denne personvernerklæringen uten forvarsel, for å gjenspeile teknologiske fremskritt, juridiske og lovbestemte endringer og god forretningspraksis. Hvis AbbVie endrer personvernpraksis, vil en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen gjenspeile disse endringene, og vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttreden øverst i denne personvernerklæringen.