Norsk - NORSK
VELG LAND
 

Samarbeid med pasientorganisasjoner


AbbVie AS samarbeider med pasient- og interesseorganisasjoner. Her kan du lese mer om hvordan dette samarbeidet fungerer.

AbbVie vil gjerne finne innovative løsninger for den enkelte pasient. Sammen med pasientorganisasjoner ser vi etter muligheter som bidrar til at pasientene mestrer hverdagen bedre og dermed får økt livskvalitet og bedre helse.

Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med pasient- og interesseorganisasjoner for prosjekter der vi bidrar med økonomisk støtte.

AbbVie ønsker å være åpne om vårt samarbeid med pasientorganisasjoner, og har derfor utarbeidet et internt regelverk som skal følges. Alle legemiddelfirma som er medlem i Legemiddelindustriforeningen (LMI) er dessuten bundet av en rammeavtale mellom LMI og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2017 er tilgjengelig her (pdf)

Informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2016 er tilgjengelig her (pdf)

Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2017

Vil du vite mer, vennligst kontakt oss.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Den Abbvie internettsiden som du har bedt om, er beregnet for innbyggerne i et bestemt land og nettstedet kan inneholde informasjon om legemidler og andre produkter eller bruk av de produktene som ikke er godkjent i andre land eller regioner. Hvis du er bosatt i et annet land enn de som området er rettet, kan du kontakte ditt lokale AbbVie kontor for å få riktig produktinformasjon for landet du bor i.

Ønsker du å fortsette til Abbvie.com?

Avslutt abbvie.no

Bemerk

Vil du forlate AbbVies nettsider?

Linker som tar deg deg videre fra AbbVies verdensomspennende nettsider er ikke under kontroll av AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller noen ytterligere koblinger fra en slik side. AbbVie tilbyr kun snarveier som en bekvemmelighet og inkludering av disse antyder ingen godkjennelse av innhold.

Internettsiden du har bedt om kan avvike fra din optimale skjermstørrelse.

Ønsker du å forlate denne siden?