Bærekraftig miljø

Vi prioriterer miljømessig bærekraft i og utenfor AbbVie og engasjerer til hver ansatt til å forvalte bærekraft.

AbbVie fokuserer på å gjøre så liten miljøpåverkning som mulig. Vi jobber for langsiktig bærekraft og har globalt høye mål om for esempel  karbondioksidutslipp , el- och vannforbruk samt håndtering och gjennvinningav avfall. Miljø, helse og sikkerhet 

AbbVies globale miljøstyringssystem «Environment Health and Safety» (EHS) inkorporerer våre miljømål, kvalitetspolitikk og prosedyrer. Vi jobber langsiktig og i samarbeid med våre leverandører for å redusere vår påvirkning på miljøet. Våre innkjøpsavdelinger jobber for å integrere bærekraftig praksis og beslutningskriterier også når vi velger leverandører. All produksjon av AbbVies produkter skjer i produksjonsenheter i samsvar med gjeldende krav til god produksjonspraksis for legemidler

Bærekraftig forsyningskjede 

En bærekraftig forsyningskjede er anskaffelse av produkter og tjenester som bidrar positivt til samfunnet og miljøet ved å omfavne etiske, miljømessige og sosiale prinsipper. Vi tar hensyn til det økende antallet kjemiske forskrifter i land og regioner rundt om i verden som påvirker AbbVie, våre leverandører og kunder. Fordi kjemikalier har forskrifter som er begrenset eller kontrollert, kan de begrense vår evne til å lage eller selge produktene våre i visse deler av verden.

Medisinrester 

Du kan også bidra til et bedre miljø ved å returnere rester av medisiner til ditt lokale apotek. Lær mer på nettstedet til ditt lokale apotek hvordan du tar enda bedre vare på medisinen din.
BÆREKRAFTIG ENERGI FOR ALLE

AbbVies mål om å redusere utslippene 

Les mer om våre globale miljømål for energi, vann, avfall og hvilke krav vi stiller til våre leverandører


INNVIRKNING

Les vår ESG-handlingsrapport

Vår ESG-handlingsrapport beskriver fremgangen vi har gjort mot å oppfylle våre ESG-forpliktelser. Last ned vår siste rapport for å se hvilken innvirkning vi hadde i 2023.

NO-ABBV-240012 v1. Mai/2024