Åpenhet om samarbeid

AbbVie har dialog med helsepersonell og helseorganisasjoner gjennom utveksling av informasjon og opplæring for å bidra til optimal behandling av pasientene.

Helsepersonell og -organisasjoner

Vi mener at samhandling med helsepersonell og helseorganisasjoner tilfører verdi til pasientbehandlingen. AbbVie ønsker å være åpne og transparente om våre interaksjoner for å øke synligheten av relasjoner mellom helsepersonell og helseorganisasjoner, dette for å bygge tillit i allmennheten.

Som en del av initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), vil AbbVie publisere alle betalinger utført i løpet av foregående år til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner.  

 


Verdioverføringer helsepersonell og helseorganisasjoner

Se detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code på efpia.eu

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på lmi.noPasient- og interesseorganisasjoner

AbbVie vil gjerne finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Sammen med pasient- og interesseorganisasjoner ser vi etter muligheter som bidrar til at pasientene mestrer hverdagen bedre og dermed får økt livskvalitet og bedre helse.
Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med slike organisasjoner om prosjekter der vi bidrar med økonomisk støtte.
AbbVie ønsker å være åpne om disse samarbeidene, for at publikum skal få innsyn i hvordan vi arbeider.
Alle legemiddelfirma som er medlem i Legemiddelindustriforeningen (LMI) er underlagt et felles bransjereglement som regulerer forholdet til pasientorganisasjoner. Dette regelverket kan du lese her.


Vil du vite mer, vennligst kontakt oss.


Åpenhet om samarbeid

AbbVie AS er et biofarmasøytisk selskap med kontoradresse i Lilleakerveien 8 på Lysaker. Selskapet driver hovedsakelig med markedsføring, salg og distribusjon av produkter og tjenester til norsk helsesektor. Vårt mål er å bidra til et bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner for behandling av alvorlige kroniske sykdommer. Våre 50 000 medarbeidere i over 70 land jobber alle med å finne nye tilnærminger for å takle dagens og morgendagens helseutfordringer. Våre medisiner bidrar til at pasienter kan få behandling og muligheter for en bedre hverdag. 

Les rapporten her.


NO-ABBV-240004 v1. Mai/2024.