Vår selskapskultur

Vi tror veiene vi tar for å oppnå våre mål betyr noe. Hvordan vi kommer dit er like viktig som resultatet. Norges beste arbeidsplass

AbbVie er opptatt av å legge forholdene til rette for hver enkelt,  med utgangspunkt i at motiverte og engasjerte medarbeidere skaper en god arbeidsplass og gode resultater.

Vi deltar årlig i arbeidsplassundersøkelsen "Great Place to Work" i flere land, og ble i 2014, 2017 og 2018 kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien mellomstore bedrifter (50-199 medarbeidere). Vi har vært blant de 10 beste norske arbeidsplassene i Great Place to Work-kåringen de siste årene.


Essensen i vår kultur 

Sentralt i vår kultur er nøkkelordene Mennesker, Engasjement og Muligheter.

Siden dag én har vår inkluderende kultur vært hemmeligheten bak vår suksess. Det gjenspeiles i alt vi gjør og alt vi tilbyr. Grunnlaget er  The Ways We Work, fem pilarer som styrer hvordan mennesker jobber, innoverer, samarbeider og behandler hverandre. Det er det som gjør det mulig for enkeltpersoner, team og selskapet vårt som helhet å gjøre en reell forskjell i menneskers liv over hele verden.

MÅTENE VI JOBBER PÅ
SAMARBEID

Transformere medisin og vitenskap — sammen


Jeg har ansvar for at våre nye produkter under utvikling får markedsføringstillatelse, og vedlikeholder tillatelsene for eksisterende produkter på markedet. Dagene er preget av teamjobbing og samarbeid på tvers av mange avdelinger, der muligheten til å hjelpe pasienter til et bedre liv er en felles inspirasjon og drivkraft.

Inger Lise Grüner,
Head of Regulatory Affairs Manager, AbbVie Scandinavia