Arbeide med med integritet

For å oppnå vårt mål om å forbedre liv, må alle våre ansatte jobbe verdidrevet og med høyeste integritet. 


Retningslinjene beskriver våre felles verdier som vi ønsker at alle skal følge. Den inneholder også hvordan vi forholder oss til markedsføringsloven og informasjon til pasienter og omsorgspersoner, pasientkonfidensialitet og den norske Legemiddelindustriens eget etiske regelverk, LMIs bransjeregler. Den farmasøytiske industriens bransjeorganisasjon, LMI, har et stort og omfattende system for å opprettholde høy etikk og troverdighet. Systemet med egne tiltak omfatter både interne regler og avtaler med partene som ofte samarbeider med farmasøytiske selskaper. AbbVie følger LMIs etiske retningslinjer og driver også kontinuerlig opplæring for å sikre at vi holder tritt med endringene i bransjereglene.

Videre følger vi den europeiske bransjeforeningen for farmasøytiske selskaper, EFPIA, og de etiske retningslinjene, som innebærer at verdioverføringer i form av for eksempel konsulenthonorar fra farmasøytiske selskaper til helsepersonell eller andre helsetjenester blir offentliggjrt. Dette betyr at farmasøytiske selskaper som opererer på det norske markedet publiserer hvilke personer eller organisasjoner som har mottatt verdioverføringer i et gitt år, samt den totale verdi som er overført. Den første rapporteringen ble utført av selskapene i mai 2016. Siden den gang har nye data blitt publisert årlig. Videre rapporterer vi alle verdioverføringer og samarbeid med pasientorganisasjoner og også våre donasjoner årlig til EFPIA. Alle verdioverføringer vi foretar offentliggjøres også offentlig på LMI nettside, www.lmi.no

AbbVie har også en global varslingsprosess som enhver ansatt kan bruke hvis de ser noe de oppfatter som et brudd på våre etiske retningslinjer, eller noe annet som ikke føles rett.


GLOBAL VARSLINGSLINJE

AbbVies varslingslinje er tilgjengelig for alle ansatte døgnet rundt. 

ATFERDSKODEKS

Grunnlaget for personvern er våre etiske retningslinjer. 

ÅPENHET

Vi rapporterer verdioverføringene våre til helsepersonell og pasientorganisasjoner.