Likestilling, likhet, mangfold og inkludering

Likestilling, likhet, mangfold og inkludering er grunnleggende i AbbVie. Vi er stolte av å tilby et miljø som lar kolleger i hele verden oppnå sitt fulle potensiale.


Vårt engasjement

Vi er opptatt av rettferdighet, likestilling, mangfold og inkludering. Dette inkluderer å verdsette ulike perspektiver, skape en inkluderende kultur og behandle alle ansatte med verdighet og respekt.

Dette gjør det mulig for oss å oppnå vårt fulle potensiale...

I AbbVie er det avgjørende å ha en inkluderende kultur med flere perspektiver. Det forbedrer sjansene våre for å nå målet om å forbedre liv - ettersom det gir flere perspektiver. Så ikke bare er det rett å gjøre - det styrker også vår evne til innovasjon og er avgjørende for vår evne til å levere medisinske innovasjoner nå og i fremtiden.

I Norge er vi stolte av hvor langt vi har kommet i likestillingsspørsmålet. I AbbVie Norge er mer enn halvparten av våre ledere kvinner, og hvert år gjennomfører vi lønnsrevisjoner for å sikre at vi har lik lønn for likt arbeid.

Vi er forpliktet til likestilling, mangfold og inkludering (EEDI). Det er grunnleggende for hvem vi er, og det er hvordan vi «gjør gode forretninger.» Dette inkluderer å verdsette ulike perspektiver, skape en inkluderende kultur og behandle alle ansatte med verdighet og respekt.Hvorfor likestilling, likhet, mangfold og inkludering er viktig

FOR VÅRE ANSATTE

Når alle kan være seg selv på jobben og blir behandlet med respekt og verdighet, maksimerer vi potensialet til hver enkelt ansatt. 

FOR VÅRE PASIENTER

Vi investerer omfattende ressurser i forskning og utvikling der vi er sikre på at vi kan gjøre en forskjell for enda flere mennesker i fremtiden.

FOR VÅR VIRKSOMHET

En inkluderende virksomhet gir engasjerte og involverte ansatte, og sammen former vi vår felles arbeidsplass. 

– Vi jobber kontinuerlig med likestillingsspørsmål, mangfold og inkludering. Å skape en inkluderende organisasjon gir oss et miljø der våre ansatte føler seg trygge på å dele ulike perspektiver, kreative ideer, og at vi sammen kan skape en sterkere organisasjon som finner nye muligheter i en dynamisk verden.

Camilla Gaustad
HR Business Partner, AbbVie Scandinavia