Bli målbevisste för en bedre verden

Verden står overfor store utfordringer Derfor har FN utviklet en plan med 17 globala mål for hvordan vi sammen kan gjore verden til et bedre sted – Agenda 2030. Vi i AbbVie bidrar till flere av disse målene.
Ett av huvudmålene våre er å skapa en likeverdig og inkluderende arbeidsplass med stort mangfald. Vi er målbevisste. Er du?
 

Likestilling gir flere perspektiver
Likestilling gir flere perspektiver

I samarbed med med en rekke av aktörer i samfundet bidrar vi till en bedre verden. Vi vil möte behovene til utvalgt organisasjoner med praktisk insats fra våre folk. Vi er målbevisste. Er du?

Engasjerte medarbeidere skaper merverdi for fler
Engasjerte medarbeidere skaper merverdi for fler

Hver person har en unik kunnskap om seg selv, sine behov, forventninger og resurser. Derfor samarbeider vi om mange initiativer med pasienter og pårörende. Vi er målbevisste. Er du? 

Samskaping gir mer kraft
Samskaping gir mer kraft

Å forske på innovative behandlingar og utvekli baerekraftige behandlingslösningar for alvorlige sykdommer, for å förbedre liv, er vårt störste bidrag. Vi er målbevisste. Er du?

Trygt og sikkert med redusert miljøpåvirkning
Trygt og sikkert med redusert miljøpåvirkning

Det er viktigt at medisiner er tillgjengelige når pasienten trenger dem. Derfor legger vi stor vekt på å alltid ha medisinene våre på lager.
Vi er målbevisste. Er du?

Sikker tilgang til viktige medisiner.
Sikker tilgang til viktige medisiner.

Når ulika aktører med ulik bakgrunn og kompetanse jobber mot et felles mål, kan vi skape fantastiske ting, som skaper verdi for pasientene, helsevesendet og samfundet.  Vi er målbevisste. Er du?

Samskaping mot et felles mål.
Samskaping mot et felles mål.

Vi investerar mer än 5 milliarder dollar årlig i forskning og utvikling. Bare noen få legemidler når helt fra forskning till pasient, men vi står på och fortsetter å presse grensene for hva som er mulig og uppnå med medisinsk behandling. Vi er målbevisste. Er du?

Forskning beveger grensen.
Forskning beveger grensen.