Innovasjon som betyr noe for menneskers liv

Vitenskap og innovasjon er livsnerven i AbbVie. Men vi gjør mer enn å utvikle medisiner som fungerer bra i laboratoriet - vi ønsker å heve standarden på helsevesenet og gi mennesker bedre livskvalitet.

Legemidler

Behandling for en rekke sykdommer

Vi tilbyr legemidler innen immunologi, onkologi, virologi og nevrologi.

SATSINGSOMRÅDER

Legemidler mot alvorlige helseproblemer

Vi jobber kontinuerlig for å oppdage, utvikle og levere legemidler innen områder der vi har spisskompetanse.

482 millioner

pasienter lever med sykdommer vi forsøker å kurere; fra kreft og Alzheimers til kroniske immunologiske lidelser

Teknologi og plattformer

Fundamentet for å hjelpe pasientene

For å kunne utvikle legemidler til beste for pasientene, investerer vi i banebrytende teknologier og plattformer.

mer enn 8 000

forskere over hele verden jobber for å utgjøre en forskjell

KLINISKE STUDIER

Fra forskning til legemiddel

En kritisk del av arbeidet vårt er å gjennomføre kliniske studier for å evaluere sikkerheten og effekten av potensielle nye legemidler.

15 kliniske studier

i fase III er pågående

Legemidler under utvikling

Hever standarden på helsesektoren

Kontinuerlig utvikling av innovative medisiner med god klinisk effekt og høy økonomisk verdi

20 nye innen 2020

20 nye legemidler eller indikasjoner er planlagt lansert innen 2020

Våre forskningssentre

Lake County, Illinois, USA

Redwood City, California, USA

Sunnyvale, California, USA (Pharmacyclics)

South San Francisco, California, USA

Cambridge, Massachusetts, USA

Worcester, Massachusetts, USA

Ludwigshafen, Tyskland

Tokyo, Japan


NO-ABBV-190037