Satsingområder

Vi satser på forskning og utvikling innen immunologi, nevrologi, onkologi,  øyehelse og andre spesialiteter med udekkede behov, for å forfølge medisiner og løsninger i verdensklasse for en rekke sykdommer og tilstander. 

Målet er å kunne bremse, kurere eller forhindre flere sykdommer enn det som i dag er mulig. Dermed er et viktig skritt å utvikle medisiner med bedre effekt og færre bivirkninger som gjør det mulig å leve et godt liv, selv om man lever med en sykdom. Dette gjør vi gjennom samarbeid med forskere, helsevesen, beslutningstakere, andre selskaper og ikke minst med de som selv er rammet.


Fremtiden er hva vi gjør den til

Vi er fokusert på å finne bedre måter å bringe de riktige medisinene til pasientene på - skreddersy og tilpasse terapiene våre og la pasientens stemme og erfaring veilede oss. Vi investerer på viktige områder og teknologier som presisjonsmedisin, datakonvergens, genetikk og genomikk og pasientfokusert legemiddelutvikling.


Satsingsområder: på et øyeblikk


Immunologi

AbbVie er et av de ledende selskapene innen immunologi med mer enn 20 års erfaring innen biologiske legemidler. Vårt fokus innen immunologi er effektive behandlinger for kroniske og inflammatoriske ledd-, hud- og tarmsykdommer som revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasis, psoriasisartritt, atopisk dermatitt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Onkologi og hematologi

Vår forskning på kreft er fokusert på å oppdage og utvikle målrettede behandlinger. Vi forsker på over 20 nye stoffer (substanser) i mer enn 300 kliniske studier i en rekke kreftformer, inkludert blodkreftsykdommene kronisk lymfatisk leukemi, akutt myeloid leukemi og multippelt myelom samt ulike solide svulster.

Nevrologi

Vi har en bred forskning som fokuserer på å utvikle stoffer (substanser) som har potensialetil å behandle en rekke ulike nevrologiske og psykiatriske sykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, kronisk migrene, ryggmargsskader, spastisitet etter hjerneslag – sykdommer som alle rammer millioner av mennesker verden over.

ØYESYKDOMMER

Vi har skapt innovative produkter og tjenester for våre pasienter i over 70 år, og vi fortsetter å flytte grensene for det som er mulig innen øyepleie hver dag. Vi fokuserer på behandlinger for glaukom (grønn stær), tørre øyne og netthinnesykdommer som diabetisk makulaødem (DME) og retinal venøs okklusjon (RVO). Disse øyesykdommene påvirker synet til millioner av mennesker hvert år. Vårt mål er å beskytte og bevare visjonen til våre pasienter.

NO-ABBV-240009 v1. Mai/2024