Skip to main content

Bidrar til lokalsamfunn

For å takle verdens vanskeligste helseutfordringer må alle bidra

Fremtidsrettet utdanning

Vi er opptatt av at studenter kan dra nytte av våre ressurser og vår kunnskap i dag - slik at de har bedre forutsetninger for å lykkes i morgen. 

Griper tak i utdanningsutfordringer

Over hele verden arbeider AbbVie-ansatte frivillig for å forbedre utdanningssystem. I USA jobber vi med utdanningsutfordringer for barn, inkludert støtte til en ny læreplan for matematikk. I Tokyo har AbbVie-frivillige hjulpet unge studenter med å få et godt innblikk i den vitenskapelige forskningsprosessen. I Budapest pusset frivillige opp en lokal videregående skole og ga elevene helseforelesninger. Vårt arbeid har bidratt til å forbedre skoler og imøtekomme barns pedagogiske behov.

Engasjerte medarbeidere

Våre medarbeidere er opptatt av sine lokalsamfunn, og bidrar med kompetanse og tid for å gjøre en forskjell.

Week of Possibilities

Under vårt årlige frivillighetsarrangement, Week of Possibilities, oppfordrer vi våre ansatte til å delta i ulike ideelle organisasjoner og gi verdifulle bidrag til lokalsamfunn over hele verden. I Norge er alle AbbVie-ansatte med på å arrangere en aktivitetsdag for brukere og beboere på det regionale senteret Emma Hjort, i Bærum kommune der AbbVie holder til.

I mer enn 50 andre AbbVie-land arbeidet mer enn 8 000 AbbVie-ansatte frivillig med å forbedre og renovere biblioteker, samle inn bøker til skolebarn, montere møbler, male vegger, renovere bygninger, landskap og hager, og mye mer.

Gjennom hele året tilbyr vi de ansatte mulighet til å delta i frivillige aktiviteter som samsvarer med våre holdninger til samfunnsansvar.

Engasjement sammen med andre

Vi jobber sammen med mange andre for å hjelpe pasienter over hele verden.

Går løs på de mest komplekse helseutfordringene

Sammen med akademikere, kliniske eksperter og andre samarbeidspartnere bidrar vi til å takle bransjens største utfordringer og forbedre helsen til pasienter over hele verden. I Europa jobber vi for eksempel med å finne løsninger som forbedrer pasientomsorgen samtidig som kostnadene reduseres.

Det gjør vi ved å samle akademia, helsepersonell, pasientgrupper og næringsliv gjennom vårt Sustainable Healthcare-initiativ. AbbVie Foundation samarbeider også med mange organisasjoner for å styrke helsevesen, utdanning og lokalsamfunn rundt om i verden.

Neglisjerte sykdommer

Vi jobber med neglisjerte tropiske sykdommer (Neglected Tropical Diseases – NTDs) som hovedsakelig rammer verdens fattige. Mer enn 400 av AbbVies mest erfarne forskere samarbeider med partnere om medisinutviklingsprosjekter og andre aktiviteter for å kurere NTD-er. Siden 2013 har AbbVie-forskere jobbet ~ 170.000 pro bono-timer for å forske på neglisjerte sykdommer.

Vi har en rekke medisiner som beskytter mot slike sykdommer. Vårt Executive Council on Neglected Diseases koordinerer denne innsatsen på tvers av selskapet for å bidra med innovativ teknologi, sammensetninger for screening og vitenskapelig kompetanse.

Våre NTD-partnere:

  • Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
  • Gates Foundation TB Drug Accelerator (TBDA) consortium
  • TB Alliance
  • Medicines for Malaria Venture (MMV)
  • University partnerships

NO-ABBV-190034v.1.0 Dec/2022