Legemidler

AbbVie tilbyr legemidler innen immunologi, onkologi, hepatitt C, nevrologi og HIV infeksjon.

Duodopa

Humira

Kaletra

Maviret

Norvir

Procren Depot

Rinvoq

Sevorane

Skyrizi

Venclyxto

NO-ABBV-190055v.2.0 jan/2021