Kontakt oss

AbbVie

+47 67 81 80 00
kontakt@abbvie.com
Postboks 1, 1330 Fornebu
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Fakturaadresse:

  • Alle fakturaer skal rettes (stilles) til:

            AbbVie AS
            AV6297
            Postboks 1
            1330 Fornebu

  • Faktura skal sendes per epost i PDF-format til: AbbVie.Norway.6297@ironmountain.com
  • Hvis AbbVie AS unntaksvis IKKE har utstedt en innkjøpsordre (PO) ved bestilling, skal fakturaen sendes per e-post til: finance.norway@abbvie.com  (innkjøper/kontaktperson skal påføres fakturaen men ikke i adressefeltet)
  • AbbVies standard betalingsbetingelser er 30 dager (kan ikke fravikes)
     

Forøvrig minner vi om kravene til faktura og salgsdokumentasjon:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/

Bivirkningsrapportering

Å rapportere bivirkninger (uønskede hendelser) er viktig også etter at et legemiddel har kommet for salg. Dersom du har opplevd å få en bivirkning ved bruk av et legemiddel fra AbbVie, ber vi deg ta kontakt med oss umiddelbart:

drugsafety.norway@abbvie.com
+47 67 81 80 00

Pressekontakter

Jan Lohne

Kommunikasjonssjef
+47 971 62 961
jan.lohne@abbvie.com

 

NO-ABBV-190045v.2.0 jan/2021