Skip to main content

Kontakt oss

AbbVie

+47 67 81 80 00
[email protected]
Postboks 565, 1327 Lysaker

Fakturaadresse:

  • Alle fakturaer skal rettes (stilles) til:

            AbbVie AS
            AV6297
            Postboks 565
            1327 Lysaker

  • Faktura skal sendes per epost i PDF-format til: [email protected]
  • Hvis AbbVie AS unntaksvis IKKE har utstedt en innkjøpsordre (PO) ved bestilling, skal fakturaen sendes per e-post til: [email protected]  (innkjøper/kontaktperson skal påføres fakturaen men ikke i adressefeltet)
  • AbbVies standard betalingsbetingelser er 30 dager (kan ikke fravikes)
     

Forøvrig minner vi om kravene til faktura og salgsdokumentasjon:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/

Besøksadresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

Bivirkningsrapportering

Å rapportere bivirkninger (uønskede hendelser) er viktig også etter at et legemiddel har kommet for salg. Dersom du har opplevd å få en bivirkning ved bruk av et legemiddel fra AbbVie, ber vi deg ta kontakt med oss umiddelbart:

[email protected]
+47 67 81 80 00

Pressekontakter

Jan Lohne

External Affairs Manager
+47 971 62 961
[email protected]

NO-ABBV-220013v.1.0 Dec/2022