Åpenhet om samarbeid

AbbVie samarbeider med både helsepersonell/helseorganisasjoner og pasient-/interesseorganisasjoner. Det gjør vi for at pasientene alltid skal få et så godt behandlingstilbud som mulig. Alt skjer selvsagt i full åpenhet.

Helsepersonell og -organisasjoner

AbbVie samarbeider tett med helsepersonell og helseorganisasjoner. Vi utveksler informasjon og gir opplæring for å bidra til at pasienter får optimal behandling.

Vi ønsker å være åpne om dette, for at publikum skal vite hvordan vi arbeider, og for å øke forståelsen for at slike samarbeid er til beste for pasientene.

Vi støtter derfor initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), og publiserer her alle utbetalinger fra om med 2015 til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner som har samtykket til dette:

2016:


2015:

 

Se detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code på efpia.eu

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på lmi.no

Pasient- og interesseorganisasjoner

AbbVie vil gjerne finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Sammen med pasient- og interesseorganisasjoner ser vi etter muligheter som bidrar til at pasientene mestrer hverdagen bedre og dermed får økt livskvalitet og bedre helse.

Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med slike organisasjoner om prosjekter der vi bidrar med økonomisk støtte.

AbbVie ønsker å være åpne om disse samarbeidene, for at publikum skal få innsyn i hvordan vi arbeider.

Her kan du laste ned informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2017 (pdf). AbbVie publiserer informasjon om prosjektstøtte til pasientorganisasjoner hvert år i løpet av første kvartal.

Alle legemiddelfirma som er medlem i Legemiddelindustriforeningen (LMI) er underlagt et felles bransjereglement som regulerer forholdet til pasientorganisasjoner. Dette regelverket kan du lese her.

- Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2016 er tilgjengelig her (pdf)
- Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2017 er tilgjengelig her (pdf)
- Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2017

Vil du vite mer, vennligst kontakt oss.