Åpenhet om samarbeid

AbbVie jobber i tett samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner med utveksling av informasjon og opplæring for å bidra til å gi optimal behandling til pasienter.

Helsepersonell og -organisasjoner

Vi mener at samhandling med helsepersonell og helseorganisasjoner tilfører verdi til pasientbehandlingen. AbbVie ønsker å være åpne og transparente om våre interaksjoner for å øke synligheten av relasjoner mellom helsepersonell og helseorganisasjoner, dette for å bygge tillit hos allmennheten.

Som en del av initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), vil AbbVie publisere alle betalinger utført i løpet av foregående år til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner som har samtykket til dette. Dette gjør vi for å vise åpenhet i interaksjoner mellom helsepersonell, helseorganisasjoner og farmasøytiske selskaper.

For mer detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code: http://transparency.efpia.eu/ 

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på følgende nettside: http://www.lmi.no/efpia-disclosure-code/  

2020:

 

2019:

 

2018:

 

Se detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code på efpia.eu

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på lmi.no

Pasient- og interesseorganisasjoner

AbbVie vil gjerne finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Sammen med pasient- og interesseorganisasjoner ser vi etter muligheter som bidrar til at pasientene mestrer hverdagen bedre og dermed får økt livskvalitet og bedre helse.

Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med slike organisasjoner om prosjekter der vi bidrar med økonomisk støtte.

AbbVie ønsker å være åpne om disse samarbeidene, for at publikum skal få innsyn i hvordan vi arbeider.

Alle legemiddelfirma som er medlem i Legemiddelindustriforeningen (LMI) er underlagt et felles bransjereglement som regulerer forholdet til pasientorganisasjoner. Dette regelverket kan du lese her.

- Informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2020 er tilgjengelig her (pdf)
Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2020
Informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2019 er tilgjengelig her (pdf)
- Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2019
Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2018 er tilgjengelig her (pdf)
Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2018

Vil du vite mer, vennligst kontakt oss.

 

NO-ABBV-190033v.2.0 jan/2021
NO-ABBV-200007v.2.0 jan/2021
NO-ABBV-200009v.2.0 jan/2021
NO-ABBV-200010v.2.0 jan/2021