Åpenhet om samarbeid

AbbVie jobber i tett samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner med utveksling av informasjon og opplæring for å bidra til å gi optimal behandling til pasienter.

Helsepersonell og -organisasjoner

Vi mener at samhandling med helsepersonell og helseorganisasjoner tilfører verdi til pasientbehandlingen. AbbVie ønsker å være åpne og transparente om våre interaksjoner for å øke synligheten av relasjoner mellom helsepersonell og helseorganisasjoner, dette for å bygge tillit hos allmennheten.

I 2019, som en del av initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), vil AbbVie publisere alle betalinger utført i løpet av 2018 til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner som har samtykket til dette. Dette gjør vi for å vise åpenhet i interaksjoner mellom helsepersonell, helseorganisasjoner og farmasøytiske selskaper.

For mer detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code: http://transparency.efpia.eu/ 

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på følgende nettside: http://www.lmi.no/efpia-disclosure-code/  

Publisering av betalinger fra AbbVie til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner for 2019 vil være tilgjengelig fra 30. juni 2020 på vår nettside.

2018:2017:

2016:

 

Se detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code på efpia.eu

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på lmi.no

Pasient- og interesseorganisasjoner

AbbVie er opptatt av å legge forholdene til rette for hver enkelt,  med utgangspunkt i at motiverte og engasjerte medarbeidere skaper en god arbeidsplass og gode resultater.

Vi deltar årlig i arbeidsplassundersøkelsen "Great Place to Work" i flere land, og ble i 2014, 2017 og 2018 kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien mellomstore bedrifter (50-199 medarbeidere). Vi har vært blant de 10 beste norske arbeidsplassene ni år på rad. 

AbbVie vil gjerne finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Sammen med pasient- og interesseorganisasjoner ser vi etter muligheter som bidrar til at pasientene mestrer hverdagen bedre og dermed får økt livskvalitet og bedre helse.

Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med slike organisasjoner om prosjekter der vi bidrar med økonomisk støtte.

AbbVie ønsker å være åpne om disse samarbeidene, for at publikum skal få innsyn i hvordan vi arbeider.

Her kan du laste ned informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2018 (pdf). AbbVie publiserer informasjon om prosjektstøtte til pasientorganisasjoner hvert år i løpet av første kvartal.

Alle legemiddelfirma som er medlem i Legemiddelindustriforeningen (LMI) er underlagt et felles bransjereglement som regulerer forholdet til pasientorganisasjoner. Dette regelverket kan du lese her. 

Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2018 er tilgjengelig her (pdf)
Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2018
Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2017 er tilgjengelig her (pdf)
Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2017
Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2016 er tilgjengelig her (pdf)

Vil du vite mer, vennligst kontakt oss.

 

NO-ABBV-190033