Skip to main content

Åpenhet om samarbeid

AbbVie jobber i tett samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner med utveksling av informasjon og opplæring for å bidra til å gi optimal behandling til pasienter.

Helsepersonell og -organisasjoner

Vi mener at samhandling med helsepersonell og helseorganisasjoner tilfører verdi til pasientbehandlingen. AbbVie ønsker å være åpne og transparente om våre interaksjoner for å øke synligheten av relasjoner mellom helsepersonell og helseorganisasjoner, dette for å bygge tillit hos allmennheten.

Som en del av initiativet til European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), vil AbbVie publisere alle betalinger utført i løpet av foregående år til norsk helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette gjør vi for å vise åpenhet i interaksjoner mellom helsepersonell, helseorganisasjoner og farmasøytiske selskaper.

For mer detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Codehttp://transparency.efpia.eu/ 

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på følgende nettsidehttp://www.lmi.no/efpia-disclosure-code/

2022:

Se detaljert informasjon om initiativet om åpenhet beskrevet i EFPIA Disclosure Code på efpia.eu

Du kan også finne mer informasjon om gjennomføringen av EFPIA initiativ/impelementeringen i Norge på lmi.no

Pasient- og interesseorganisasjoner

AbbVie vil gjerne finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Sammen med pasient- og interesseorganisasjoner ser vi etter muligheter som bidrar til at pasientene mestrer hverdagen bedre og dermed får økt livskvalitet og bedre helse.

Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med slike organisasjoner om prosjekter der vi bidrar med økonomisk støtte.

AbbVie ønsker å være åpne om disse samarbeidene, for at publikum skal få innsyn i hvordan vi arbeider.

Alle legemiddelfirma som er medlem i Legemiddelindustriforeningen (LMI) er underlagt et felles bransjereglement som regulerer forholdet til pasientorganisasjoner. Dette regelverket kan du lese her.

- Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2022 er tilgjengelig her (pdf)
- Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2022

Informasjon om Abbvie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2021 er tilgjengelig her (pdf)
Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2021

- Informasjon om AbbVie sin prosjektstøtte til pasientorganisasjoner for året 2020 er tilgjengelig her (pdf)
Notat om prinsipper for offentliggjøring og innsyn for 2020

Vil du vite mer, vennligst kontakt oss.

Åpenhet om samarbeid

AbbVie AS er et biofarmasøytisk selskap med kontoradresse i Lilleakerveien 8 på Lysaker. Selskapet driver hovedsakelig med markedsføring, salg og distribusjon av produkter og tjenester til norsk helsesektor. Vårt mål er å bidra til et bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner for behandling av alvorlige kroniske sykdommer. Våre 50 000 medarbeidere i over 70 land jobber alle med å finne nye tilnærminger for å takle dagens og morgendagens helseutfordringer. Våre medisiner bidrar til at pasienter kan få behandling og muligheter for en bedre hverdag. 

Les rapporten her.

NO-ABBV-230009 v1.0. Juli-2023.