Vår strategi

Vår målsetting er å løse verdens største helseutfordringer.

Slik gjør vi det

AbbVie blue molecule icon

Kontinuerlig utvikle innovative medisiner

Innovative medisiner kan forbedre livet til pasienter. Vi planlegger å lansere flere nye produkter eller indikasjoner i årene som kommer. Dermed vil vi bidra til å heve standarden på helsesektoren og imøtekomme betydelige behov hos pasientene.

For at vi skal kunne tilby pasienter nye innovative legemidler i fremtiden, er vi helt avhengige av et overskudd som vi kan reinvestere i forskning og utvikling. I 2020 reinvesterte AbbVie 17 prosent av omsetningen – nesten 36 milliarder kroner - til forskning og utvikling.

Blue microscope icon.

Øke tilgangen til våre produkter

Vi vil fortsette å gjøre våre produkter tilgjengelig for pasienter over hele verden. Vår posisjon som markedsleder og vår sterke gjennomføringsevne vil være grunnlaget for fortsatt sterke økonomiske resultater.

Du finner alle finansielle fakta på abbvie.com

Blue leaf icon.

Fortsette å forbedre vår kultur

Vi kan ikke lykkes med strategien vår uten å ha de beste medarbeiderne på laget. Derfor jobber vi hele tiden med å tiltrekke oss og utvikle de største talentene. Og når vi først finner de beste talentene, skal vi ta godt vare på dem.

Slik er det å jobbe hos oss

 

NO-ABBV-190052v.2.0 jan/2021